Skip to content

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej to kluczowy krok w poprawie efektywności energetycznej budynków . Przy niskiej jakości lub starych oknach i drzwiach nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej izolacji cieplnej co skutkuje wysokimi rachunkami . Wymiana stolarki często wiąże się z niemałymi kosztami . Dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować Państwu nasze produkty z dopłatą rządową korzystając różnego rodzaju programów dofinansowujących modernizację cieplną budynków .np. program czyste powietrze . Oto kilka informacji na ten temat:

 1. Program Czyste Powietrze: Rozpoczął się w 2018 roku i ma być realizowany do 2029 roku. Skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Środki z programu mogą być przeznaczone na wymianę źródła ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację, w tym wymianę okien i drzwi. Wysokość dotacji zależy od dochodu, a pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na prace w istniejących budynkach.
 2. Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze:
  • Podstawowy poziom dofinansowania: Dochody wnioskodawcy nie powinny przekroczyć 135 tysięcy złotych rocznie. Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzeniu pełnej termomodernizacji, w tym wymiany okien, to 66 tysięcy złotych. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść do 40% poniesionych kosztów.
  • Podwyższony poziom dofinansowania: Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie powinien przekraczać 1 894 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzeniu pełnej termomodernizacji, w tym wymiany okien, to 99 tysięcy złotych. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść do 70% poniesionych kosztów.
  • Najwyższy poziom dofinansowania: Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1 090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji przy przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, w tym wymianie okien, wynosi 135 tysięcy złotych. Dofinansowanie wymiany okien może wynieść 100% poniesionych kosztów.

Warto zainwestować w nowe, energooszczędne okien i drzwi, aby cieszyć się ciepłem w domu i obniżyć rachunki za ogrzewanie. Pamiętaj, że o dofinansowanie można ubiegać się w zależności od swojego dochodu i spełnienia warunków programu. To dobry moment, aby działać! 

Nasi doświadczeni doradcy są gotowi pomóc we wszystkich formalnościach związanych z przygotowaniem , jak i złożeniem wniosku . Bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia przy składaniu wniosku o dofinansowanie, czy też masz pytania dotyczące procedur, możesz liczyć naszą pomoc . Instrukcje krok po kroku, doradztwo produktowe oraz wsparcie w formalnościach to nasza specjalność.

Dodatkowo oferujemy dotacje z prefinansowaniem. Nasza firma jest gotowa pomóc w każdym aspekcie procesu modernizacji, włącznie z formalnościami i finansowaniem. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to po prostu zaliczka – część dotacji, którą właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznaje beneficjentowi. Jest ona wypłacana na rachunek bankowy wykonawcy zgodnie z warunkami programu. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 1. Kwota zaliczki:
  • Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki do wysokości maksymalnie 50% przyznanej dotacji na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w jednej umowie beneficjenta z wykonawcą.
  • Jeśli umów z wykonawcami jest więcej, suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację całego przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.
  • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Warunki przyznania:
  • Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy) między wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z programu.
  • Beneficjent musi również przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia.
 3. Wypłata zaliczki:
  • Część dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.
  • Jeśli przedsięwzięcie, którego dotyczy umowa, nie zostało jeszcze rozpoczęte, wypłata zaliczki nastąpi 14 dni przed datą rozpoczęcia prac wynikającą z umowy beneficjenta z wykonawcą.
 4. Wybór wykonawcy:
  • Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę, musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów w programie „Czyste Powietrze”.

Prefinansowanie to ważny element, który ułatwia rozpoczęcie modernizacji i pozwala na płynne przeprowadzenie prac.